Каква информация е задължен за Ви предостави интернет търговецът?

Търговецът е длъжен преди сключването на сделката да Ви информира за основните характеристики на всяка от предлаганите от него стоки и услуги. Той трябва да посочи тяхната цена с включени всички данъци и такси, както и стойността на пощенските или транспортните разходи, ако не се включени в крайната цена. На сайта следва да бъде посочен начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора.