Защо продавачът не ми отговаря на съобщението?

Липсата на отговор от страна на продавача може да се дължи на факта, че той не е видял съобщението или обаждането ти.
Изчакай търпеливо отговор от него.
Ако до няколко дни не отговори на съобщението или на обажданията ти, той най-вероятно не проявява интерес към предложението ти.