Има ли лимити?

НЯМА ЛИМИТИ. Може да публикуваш необраничен брой обяви във всички категории, съобразени с правилата ни.