Стока или услуга, нарушаваща права върху интелектуална собственост

За да докладвате за нередност на обяви, нарушаващи правата върху интелектуална собственост, чиито носител сте, трябва да изпълните следващите 8 лесни стъпки:

1. Линк за съобщаване на нередност. Във всяка обява се съдържа линк за съобщаване на нередност. Кликнете го и преминете към стъпка №2.2. Изберете причина.3. Попълнете Вашите Име, Фирма, Телефон и Email за обратна връзка.
4. Въведете Норматив. Норматив, действащ на територията на Р България, който се счита от страна на подателя на сигнала, че е нарушен.5. Копирайте текста на норматива.6. Права върху интелектуалната собственост.
Опишете правата върху интелектуална собственост, за които се претендира да са нарушени.7. Документи за представителна власт. Задължително опишете приложените файлове. Файловете, представящи документите, следва да са в .pdf или .jpg формат, общо ненадвишаващ 8 Mb, като е допустимо да бъдат заместени с линк, водещ към интернет-позициониран адрес, на който да са достъпни.8. Изпращане. Преди да натиснете бутона Изпрати, задължително декларирайте, че сте запознат със своите права и отговорности.