Какво описание да напиша?

Колкото по-подробно и точно е описанието, толкова по лесно ще продадеш стоката си.
Непълното описание води до излишни лични съобщения и телефонни обаждания.