Можете ли да се откажете от покупка през Интернет?

Вие имате право да развалите сключения договор от разстояние в рамките на 14 дни без да дължите каквото и да било обяснение на търговеца. Важно е да имате предвид, че пощенските разходи за връщането на закупената стока обратно на търговеца е възможно да бъдат за Ваша сметка. Имайте предвид, че някои стои са изключени от общото правило за отказ от покупка през Интернет и след тях са дискове със звукозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер; вестници, периодични издания или списания, за които нямате абонамент; стоки, изработени по поръчка или съобразно Ваши индивидуалните искания и др. Ако сте заплатили предварително суми, доставчикът е длъжен да Ви ги възстанови в пълен размер до 14 дни от датата, на която сте упражнили правото си на отказ.