В какъв срок следва да бъде изпълнена доставката?

Вие имате право да получите стоката не по-късно от 30 дни от поръчката. Ако доставчикът не успее да изпълни поръчката в този срок по каквито и да било причини, Ваше право е да получите обратно заплатените от Вас суми до 14 дни.