Направете своята обява знаменитост!

Какво е TOP обява?
“TOP обява” е специална услуга на Bazar.BG - възможност за вас да направите обявата си по-забележима за потенциалните купувачи и да продадете стоката/услугата си по-бързо.

Как изглежда TOP обявата? Кои позиции заема?
TOP обявите заемат първите 2 позиции на всяка страница. Всички TOP обяви се подреждат по дата на публикуване или качване ( виж какво е "качване" по-надолу в текста). Тоест на 1-ва страница излизат най-новите обяви, на 2-ра следващите и т.н.
TOP обявите се отбелязват със знак TOP обява .

TOP обявите също така на ротационен принцип се показват на първа позиция в дясната част на сайта при търсене и преглед на обява, когато отговарят на зададения филтър за търсене. Това прави TOP обявите по-ефективни от VIP обявите и увеличава шансовете за успешна сделка.

TOP обявите публикувани или качени последните 3 дни се показват на ротационен принцип на първите 3 реда на 1-ва страница на bazar.bg.
Потребителите на сайта могат дa разгледат всички топ обяви отделени от обикновените обяви.

Как да направя обявата си „TOP обява”?
В меню "Моите обяви" всяка обява има опция Направи ТОП.

или ползвайте линка "Управление на обявата" в самата обява.

Каква е цената за публикуване на „TOP обява”?
Цената за публикуване на „TOP обява” е 4,80 лв. с вкл. ДДС.
За да заявите TOP обява трябва да имате достатъчна наличност в портфейла или да я заплатите директно чрез обявените в сайта начини за плащане.

Какъв е срокът за публикуване на „TOP обява”?
Обявата става TOP за период от 0 дни. След изтичане на периода обявата продължава да е публикувана, но като безплатна обява. Всяко натискане на линка "Направи TOP" удължава срока с нови 0 дни.

Какви действия могат да се извършват с TOP обявата?
Веднъж дневно можете да обновявате обявата си на 1-во място в списъка с обяви по дата, като ползвате бутона "Обнови" в меню Моите обяви. Всяка TOP обява ви осигурява допълнително по 1 обновяване на ден за безплатните ви обяви.

Може ли обявата да бъде едновременно VIP и TOP?
Не, не може. Трябва да изтечете едната промо опция и тогава ще можете да ползвате другата.

Заявяването и плащането на TOP обява НЕ гарантира публикуването на обявата в bazar.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.