Стефан Стамболов. Личен архив. Том 3: Писма, телеграми, рапорти. Стефан Стамболов

гр. София, Център Публикувана/обновена на 11 септември в 21:25 ч.
Състояние
Използвано
Доставка
За сметка на купувача
Стефан Стамболов. Личен архив. Том 3: Писма, телеграми, рапорти
Стефан Стамболов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Том трети обхваща документацията, която се съдържа в Личния архив на Стефан Стамболов, съхранявана в научния архив на Българската академия на науките, за 1890 година. Както в предишните томове, така и в настоящия са включени писма, бележки, телеграми, рапорти и др. от различни лица, подведомствени органи и институции, отправени до Ст. Стамболов и до други държавници като Димитър Петков, Димитър Греков и пр. Изключение е направено само за онази част от документите, които са силно повредени, похабени, или чието разчитане по една или друга причина е невъзможно.


В резултат на така възприетия подход читателите получават възможност да придобият най-пълна представа за широкия кръг от проблеми, с които са се занимавали през посочената година както Ст. Стамболов, така и неговото правителство, а и централноторъководно тяло на Народнолибералната партия. Годината 1890 отмерва средата на първия стамболо-вистки режим. Това е време, когато кабинетът на Ст. Стамболов се намира вече в своя апогей. Докато правителството се е укрепило здраво на държавното кормило, опозиционните сили са силно разнебитени. Известни признаци на живот от тяхна страна се забелязват единствено по време на подготовката за парламентарните избори за VI Обикновено народно събрание, проведени в края на август 1890 г.


Разбира се, въпреки тази най-обща констатация, която е вярна сама по себе си, в детайли политическият живот в Княжеството не върви съвсем гладко и безпроблемно. Не липсват опити и за сериозни препятствия от страна на най-различни фактори и обстоятелства. Най-яркият случай в тази насока е заговорът, който майор Коста Паница организира против държавния глава и министър-председателя през пролетта на 1890 г. Акцията му обаче е разкрита, той е заловен, получава смъртна присъда и е екзекутиран.

След ликвидирането на този заговор до края на годината не последват никакви подобни сътресения във вътрешнополитическия живот на Княжеството.


Във външнополитически план един от най-важните проблеми, който се опитва да разреши правителството на Ст. Стамболов, е издействането на няколко султански берати за български влади-ци в Македония и Одринско. Проблемът е изключително труден, тъй като е налице остра съпротива от страна на Вселенската патриаршия, пък и международната обстановка на полуострова не е тъй благоприятна за дадения случай. Въпреки всичко това, правителството на Ст. Стамболов успява да постигне един макар и частичен резултат получавайки съгласието на Високата порта за изпращането на двама български архиереи в Европейските предели на империята.


Следващият голям кръг от проблеми, за който се съдържа твърде богата информация в предлагания том, се отнася до изграждането на Народнолибералната партия. В това отношение читателите наистина ще имат рядката възможност да се запознаят с малко познати факти от историята на тази партия. На първо място в тази насока е окръжното на Централното бюро от 1 май 1890 г. Наистина, този документ липсва в Личния архив на Ст. Стамболов, но за неговото конкретно съдържание говорят десетки други документи, намерили място в тома. От тях става пределно ясно за намерението на Ст. Стамболов и неговото най-близко обкръжение, въпреки голямата им заетост с управлението на страната, да пристъпят и към окончателното организационно устройство на тяхната партия. Благодарение на това окръжно, в повечето градове и села на страната привържениците на Ст. Стамболов се заемат към изграждането на местни бюра на Народнолибералната партия. В този смисъл 1890 година се оказва твърде важна за по-нататъшното укрепване на управляващата партия в Княжеството.


Едва-що появили се на политическата сцена, местните партийни бюра стават допълнителен инструмент на кабинета, наред с административните и съдебни органи, за провеждане на всички по-съществени вътрешнополитически акции, включително и на парламентарните избори.


Събраните в тома документи хвърлят светлина по редица други въпроси от вътреито и външнополитическо естество. Сред тях заслужават да се отбележат като по-съществени два: отношението на Българската екзархия, със седалище в Цариград, към правителството и, от друга страна, поведението, което държи спрямо него част от висшия клир вътре в Княжеството. Докато екзархът се опитва да бъде твърде внимателен към Ст. Стамболов и неговото правителство, не такова е отношението на някои от българските владици в страната. Те не крият своите отрицателни чувства към управляващите и особено към държавния глава. Мотивите в случая не са от политическо, колкото от църковно естество - принадлежността на княз Фердинанд към друго, не православно вероизповедание. При положение, че Кобургът продължава да бъде още непризнаван за законен български владетел, главно поради нежелението на Русия, отрицателното поведение към него от страна на някои от българските архиереи утежнява положението му в Княжеството, с което създава и допълнителни трудности на кабинета на Ст. Стамболов. Заради това то реагира твърде остро на подобни прояви от българските владици. Особено драстичен е случаят с Врачанския митрополит Константин.


Информацията по тези и редица други по-дребни въпроси ще позволи на читателите да обогатят в не малка степен своите познания върху историята на нашата страна в началото на 90-те години на XIX век.


***


Както в предишните томове, така и в настоящия, документите се публикуват според археографските изисквания: подреждането им е извършено въз основа на хронологическия принцип -по месеци, а във всеки месец - по дни. Задължително е отбелязано и местоиздаването на всеки документ, а когато липсват данни за селището, това се посочва изрично. Задължително се посочва и видът на всеки документ - писмо, телеграма, рапорт и пр., както и характеристиката му-дали е оригинал или препис. Отново имаме щастието да изтъкнем, чей в този том мнозинството от включените документи са оригинални, което е най-добрият атестат за неговата стойност.


И тук трябва да повторим, че поместените документи в сборника се предават изцяло, без каквото и да е съкращение. Запазен е техният специфичен език. Осъвременена е само пунктуацията, тъй като в някои случаи без тази намеса е трудно да се разбере съдържанието на някои от документите. За всички неясни думи и чужди изрази поясненията се дават под линия на съответната страница, а за по-важните събития и личности бележките следват в края на тома. Биографичните справки, както и обясненията на събитията са направени по възможност в най-сбита форма, дотолкова, доколкото е необходимо за дадения случай да се обясни..........

Преглеждания: 149
Още обяви в Bazar.BG
Цена
Цена: 48 лв
Покажи телефон08XX XXX XXX (покажи)
5230 рейтинг
Books-BG.Net
В Bazar.BG от 05 юни 2012
3748 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!