Технология на кожено-галантерийното производство. Учебник за техникумите

гр. София Публикувана/обновена на 09 октомври в 14:26 ч.
Състояние
Ново
Доставка
За сметка на купувача
Технология на кожено-галантерийното производство
Анна Червенова, Антоанета Мутафчийска, Георги Апостолов


Категория: Учебници за техникуми
Състояние: нова книга
Издателство: Техника
Година: 1988
Cтраници: 221
Език: Български
Град на издаване: София
Корици: меки
Размери: 140/210/13 мм
Тегло, гр.: 268

*

Анотация

В учебника са разгледани основните технологични процеси при производството на кожено-галантерийни изделия.

Описани са технологиите за изработването на дребни кожено-галантерийни изделия, дамски, спортни и багажни чанти и куфари. Изложени са основните методи, които се прилагат в кожено-галантерийната промишленост.

*

Увод

Предмет на технологията на кожено-галантерийните изделия е изучаването на процесите на най-рационалното разкрояване на основните материали, обработката на детайлите, свързването им с помощта на спомагателни материали във възли и в готови изделия и тяхната дообработка. Многообразието на използуваните материали — естествени и изкуствени кожи, текстилни материали, лепила, конци, обков, финишни средства и др., определя връзката на технологията с материалознанието и химията. За качествено изпълнение на технологичните операции се изисква и основно познаване на някои химични и физико-химични процеси /лепене, високочестотно заваряване, боядисване/.

Методите на математико-статистическия контрол са най-ефективните методи за регулиране на технологичните процеси и за ефикасен, действен контрол на суровините и на готовите изделия. Основани на законите на математическата статистика и на теорията на вероятностите, съоръжени с електронноизчислителна техника, те спомагат да се постави на строго научна основа производството на кожено-галантериини изделия. Чрез концентрация, специализация и модернизация на производствените процеси се създават условия за прилагане на съвременните научно-технически постижения и в кожено-галантерийния подотрасъл. Усъвършенствуването на съоръженията и инструментите и на технологичния процес спомага за премахване на трудопоглъщащите, непривлекателни, нископроизводителни ръчни операции и за увеличаване на производителността на труда.

**

Съдържание (кратко)

3 Увод

5 1. Кожено-галантерийно производство
21 2. Разкрояване на материалите
68 3. Подготвителни операции
106 4. Методи за свързване на детайлите в галантерийни изделия
131 5. Полуфабрикати и сглобяването им в изделия
180 6. Дървообработващи операции
186 7. Технологии за изработване на кожено-галантерийни изделия

***

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод....... ... 3


1. Кожено-галантерийно производство

1.1. Класификация иа кожено-галантерийните изделия и изисквания към тях....... .. 5
1.2. Класификация и предназначение на детайлите на кожено-галантерийните изделия.... .....15
1.2.1. Детайли на чантите...........................................15
1.2.2. Детайли на куфарите..........................................19
1.2.3. Детайли иа портфейлите и ръкавиците..........................19


2. Разкрояваме иа материалите

2.1. Организация на цеха за разкрояване..................................21
2.2. Теоретични постановки на рязането ................................ ,23
2.2.1. Рязане при неподвижен материал и движение на ножа............24
2.2.2. Рязане при едновременно движение на ножа и материала във взаимноперпендикулярни посоки..... ...28
2.2.3. Рязане при движение на материала срещу неподвижен нож ... 29 '
2.3. Технологичен процес на разкрояването................................30
2.3.1. Подготовка не материалите за разкрояване.....................30
2.3.2. Методи и системи за разкрояване..............................35
2.3.3. Разкрояване на лицеви, междинни и хастарски детайли..........38
2.4. Цзползуваемост на основните и спомагателните материали............44
2.4.1. Определяне разхода на основните материали, измервани и изразходвани по площ.......... .....44
2.4.2. Начини за установяване на разходни норми на основни материали, изразходвани по площ..... ..45
2.4.3. Измерване площта на детайлите с планиметър................45
2.4.4. Видове отпадъци при разкрояването........................49
2 5. Фактори, влияещи върху използуваемостта иа материалите...............50
2.5.1. Влияние на вместимостта на детайлите......................50
2.5.2. Влияние на площта, формата и линейните резмерм на детайлите ........ .....52
2.5.3 Значение т!а големината на площта на кожата................54
2.5.4. Значение на отношението между средната площ на кожите и средната площ на детайлите .. . 55
2.5 5. Влияние на качеството на материала и разпределението на дефектите върху площта на кожите ...... ....... 56
2 5.6. Значение на формата на матрюиалз. . .........................57
2.5.7. Влияние на топографската структура на кожите и изисквания към разкрояваните от тях детайли.... ......57
2.5.8. Влияние на дебелината на материала........................
2-5.9. Влияние на свойствата на тъканта при разкрояване на текстилни материали и кожозаместители..... ..58
2.6. Определяне процента на използуваемос-..............................59
2.7. Разходни норми за основни и спомагателни материали.................60
2.7.1. Разходна норма за детайли от естествени кожи.................60
2.7.2. Разходна норма за текстилни материали и заместители на кожи ......... 62
2.7.3. Разходна норма за спомагателни материали.....................63
2.7.4. Комплектуване на детайлите...................................65


3. Подготвителни операции

3.1. Изравняване на детайлите по дебелина — изцепване, шпалтиране. . . . 68
3.2. Трашене на детайлите............................................. 70
3.2.1. Видове трашене.............................................. 70
3.2 2. Трашене на картони...........................................74
3.3. Комбинирано трашене................................................75
3.3.1. Изработване на профилен шаблон. . . .................... . .77
3.4. Развлакняване повърхността на детайлите/шлайфане/..................78
3.5. Пробиване на отвори, прорези, насечки и белязане на детайли........79
3.6. Шагрениране и клиширане на кожено-галантерийни детайли ............81
3.6.1. Шагрениране на кожено-галантерийни детайли...................81
3.6.2. Клиширане на кожено-галантерийни де.айли.....................85
3.7. Белязане на детайли/маркиране/.....................................86
3.7.1. Ръчно белязане...............................................86
3.7.2. Машинно белязане.............................................87
3.7.3. Технологично изпълнение на операцията .......................88
3.8. Дублиране и каширане на кожено-галантер>ийни детайли...............89
3.8.1. Дублиране на детайлите..................*....................90
3.8.2. Каширане на детайлите........................................93
3.8.3. Импрегниране /втвърдяване/ на кожено-галантерийни детайли .........93
3.9. Боядисване на рязаните ръбове на кожено-галантертийни детайли. . .94
3.9.1. Методи за нанасяне на боята..................................94
3.10. Декориране на кожено-галантерийни детайли ........................96
3.10.1. Комбиниране на лицеви матертиали ..........................96
3.10.2. Шиене на декоративни тегели и кантове ......................97
3.10.3. Декориране чрез печат и горвщо обгаряне.................... 97
3.10.4. Декориране на галантерийни детайли по метода на флоковия печат..... .....98
3.10.5. Перфориране .....................99
3.10.6. Депортиране на кожено-галантерийни детайли чрез оплитане, басти и набори...... ... 100
3.10.7. Декориране с високочестотен ток...............................


4. Методи за свързваме на детайлите в галантерийни изделия

4.1. Механични методи на свързване на детайлите........................106
4.1.1. Конечни шевове.............................................. 106
4.1.2. Твърди шевове..................................................115
4.2. Химични методи за свързване на детайлите в галантрийните изделия ....117
4.2.1. Заваряване на полимерни материали............... 117
4.2.2. Високочестотно заваряване — електрофизични оснoви............118
4.2.3. Съединяване чрез лепене ................................. 125


5. Полуфабрикати и сглобяването им в издалия

5.1. Лицеви полуфабрикати..............................................131
5.1.1. Обработване рязаните краища на детайлите....................131
5.1.2. Междуоперационно белязане..................................132
5.1.3. Нанасяне на лепило за подгъване и монтажни оперши..........134
5.1.4. Подгъване. Видове подгъви. Особености ......................135
5.1.5. Кантиране. Видове кантове. Особености.......................13Э
5.1.6. Кедериране. Видове кедери. Особености......................140
5.1.7. Монтажни операции. Монтиране на ципа.......................142
5.1.8. Видове гарнитури. Изработване на гарнитурите........... . 144
5.1.9. Видове дръжки и тяхното изработване........................147
5.1.10. Видове обков. Методи на монтиране.........................153
5.2. Формуване на детайли и възли за кожено-галантерийни изделия. . . .155
5.2.1. Вакуумно формуване на детайли и възли за мкено-галантерийни изделия.... ....157
5.2.2. Формуване на детайли чрез леене............................158
5 3. Сглобяване на лицевите полуфабрикати...............................160
5.4. Хастарски полуфабрикати...........................................163
5.4.1. Видове хастари. Видове вътрешни джобове....................163
5.4.2. Изработване на вътрешни джобове............................166
5.4.3. Изработване на хастари.....................................169
5.5. Сглобяване на полуфабрикатите в готово изделие ...................174


6. Дообработващи операции ..................................180


7. Технологии за изработване на кожено-галантерийни изделия

7.1. Дребни кожено-галантерийни изделия.........................186
7.1.1. Технология за изработване на портмонета портфейли...........186
7.1.2. Технология за изработване на ръкавици.......................188
7.2. Същност и особености на процесите за произвоггво на едри кожено-галантерийни изделия..... .... 195
7.3. Технология за конфекциониране на куфари. ........................200

****

С 47 фигури и 5 таблици в текста.

Тираж 900 бр.
Преглеждания: 209
Още обяви в Bazar.BG
Цена
Цена: 16 лв
Покажи телефон08XX XXX XXX (покажи)
11 рейтинг
Книги +
В Bazar.BG от 25 януари 2019
12 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!