Метчици

гр. Самоков, София област Публикувана/обновена вчера в 10:48 ч.
Състояние
Ново
Доставка
За сметка на купувача
Метчици /1от2
М1,6 GURING HSS E-5лв /комбиниран
М1,7 от 3бр (комплект)-3лв
М2 GURING HSS E-5лв
М2 GURING от 3бр (комплект)-10лв
М2*0,25 GURING-10лв (комплект)
М2-2лв (комбиниран)
М2,2*0,25-3лв (комплект)
М2,3-2лв (комбиниран)
М2,3-3лв (комплект)
М2,3*0,25-2лв (комб)
М2,5 GURING HSS E-5лв (комб)
М2,5-2лв (комб)
М2,5-3лв (комп)
М2,6-3лв (комп)
М2,6-2лв (комб)
М2,6*0,35-3лв (комп)
М3 GURING от 3 броя-12лв (комп)
М3 GURING HSS E -15лв (комп)
М3 от 3 броя -4лв
М3 L75-2лв
М3 L95-2лв
М3-2лв (комб)
М3-3лв (комп)
М3 комплект със бургия -4лв
М3 криви дълги-2лв
М3 винтов-2лв
М3 валчовачен-2лв
М3*0,35-3лв (комп)
М3*0,35-2лв (комб)
М3,5-4лв (комп)
М3,5-3лв (комб)/М3,5*0,35-3лв
М4-4лв (комп)
М4-3лв (комб)
М4 гайков L95-3лв
М4 валчовачен-3лв
М4*0,5-4лв (комп)/М4*0,5-3лв
М4*0,5 гайков L95-3лв
М4,3-3лв(комб)
М4,5 от 3 броя -5лв
М4,5-5лв (комп)
М4,5-3лв (комб)
М4,5*0,5-5лв (комп)
М5-5лв (комп)
М5-3лв (комб)
М5 от 3броя -5лв
М5*0,5-5лв (комп)
М5*0,5-3лв (комб)
М5,5 -5лв (комб)
М6-5лв (комп)
М6-3лв (комб)
М6 валчовачни-3лв
М6*0,75-5лв (комп)
М6*0,75-3лв (комб)
М6*0,5-5лв (комп)
М6*0,5-3лв (комб)
М7-6лв (комп)
М7-3,50лв (комб)
М7*0,75-6лв (комп)
М7*0,5-6лв (комп)
М8 от 3 броя -8лв
М8-6лв(комп)
М8-4лв(комб)
М8*1-6лв (комп)
М8*1-4лв (комб)
М8*1 гайков L150-5лв
М8*1 L230-5лв
М8*0,75-6лв (комп)
М8*0,75-4лв (комб)
М8*0,5-6лв (комп)
М9 гайков L155-5лв
М9 L230-5лв
М9 от 3 броя-8лв(комп)
М9 -6лв (комп)
М9-4лв (комб)
М9*1-6лв (комп)
М9*1-4лв (комб)
М9*0,75-6лв (комп)
М9*0,75-4лв (комб)
М10 от 3 броя-10лв
М10-8лв (комп)
М10-4лв (комб)
М10 винтов-4лв
М10 гайков -5лв
М10*1,25-8лв (комп)
М10*1,25 гайков -5лв
М10*1-8лв (комп)
М10*1-4лв (комб)
М10*1 гайков -5лв
М10*0,75-8лв(комп)
М10*0,75-4лв(комб)
М10*0,75 FERDUS -10лв (комп)
М10*0,5-7лв
М11-8лв (комп)
М11-5лв (комб)
М11 гайков-7лв
М11*1,25-7лв (комб)
М11*1-8лв (комп)
М11*1-5лв (комб)
М11*1 L240-7лв
М11*0,75-8лв (комп)
М11*0,75-5лв (комб)
М11*0,5 FERDUS-10лв (комп)
М12 от 3 броя-12лв
М12-10лв(комп)
М12-6лв (комб)
М12 L155-7лв
М12*1,5-10лв (комп)
М12*1,5-6лв (комб)
М12 L200-7лв
М12*1,25-10лв
М12*1,25-6лв
М12*1,25 L280-7лв
М12*1-10лв(комп)
М12*1-6лв(комб)
М12*1 L280-7лв
М12*0,75-7лв(комб)
М12*0,5-10лв(комп)
М12*0,5-7лв(комб)
М14 от 3 броя -12лв
М14-10лв (комп)
М14-6лв (комб)
М14 L140-7лв
М14 L200-7лв
М14*1,5-12лв(комп)
М14*1,5-7лв(комб)
М14*1,5 L180-7лв
М14*1,5 L280-7лв
М14*1,25-12лв (комп)
М14*1,25-7лв (комб)
М14*1-12лв (комп)
М14*1-7лв (комб)
М14*0,75 FERDUS -14лв(комп)
М14*0,75-7лв(комб)
М15*2-12лв
М15*1,5-15лв (комп)
М15*1,5-12лв (комб)
М15*1-12лв (комб)
М16 от 3 броя-20лв
М16-15лв (комп)
М16-8лв (комб)
М16 L320-10лв
М16*1,5-15лв (комп)
М16*1,5-8лв (комб)
М16*1,5 L135-7лв
М16*1,5 L200-10лв
М16*1,5 L320-10лв
М16*1,25-12лв (комб)
М16*1-15лв (комп)
М16*1-8лв (комб)
М16*0,75 GURING-30лв (комп)
М17*1-10лв (комб)
М17*0,75-10лв
М18 от 3 броя -18лв
М18-15лв (комп)
М18-8лв (комб)
М18 L125-10лв
М18 L150-10лв
М18 L200-10лв
М18 L240-10лв
М18 L320-10лв
М18*2-16лв (комп)
М18*2-8лв (комб)
М18*2 L150-10лв
М18*2 L200-10лв
М18*2 L320-10лв
М18*1,5-16лв (комп)
М18*1,5-8лв (комб)
М18*1,5 L200-10лв
М18*1,5 L320-10лв
М18*1,25-12лв (комб)
М18*1,25 нсс-е-20лв(комб)
М18*1-16лв (комп)
М18*1-8лв (комб)
М18*0,75-16лв (комп)
М18*0,75-8лв (комб)
М19*1,25-15лв(комб)
М19*1-15лв(комб)
М20 от- 3 броя -20лв
М20-20лв (комп)
М20-12лв (комб)
М20 L320-15лв
М20*2-20лв (комп)
М20*2-12лв (комб)
М20*1,5-20лв (комп)
М20*1,5-12лв (комб)
М20*1,5 L145-10лв
М20*1-20лв (комп)
М20*1-12лв (комб)
М20*0,75-12лв (комб)
М20*0,5-12лв (комб)
М22 от 3 броя -20лв
М22-15лв (комп)
М22-10лв (комб)
М22 L220-15лв
М22 L250-15лв
М22 L300-15лв
М22*2-20лв (комп)
М22*2-12лв (комб)
М22*1,5-20лв (комп)
М22*1,5-12лв (комб)
М22*1,5 L150-15лв
М22*1,5 L360-15лв
М22*1-20лв (комп)
М22*1-12лв (комб)
М24 от 3 броя-30лв
М24-20лв (комп)
М24-15лв (комб)
М24*2-25лв (комп)
М24*2-15лв (комб)
М24*2 L360-15лв
М24*1,5-25лв (комп)
М24*1,5-15лв (комб)
М24*1,5 L250- 15лв
М24*1,5 L360-15лв
М24*1-25лв (комп)
М24*1-15лв (комб)
М24*0,75-15лв
М25*2-25лв (комп)
М25*2-20лв (комб)
М25*1,5-25лв (комп)
М25*1,5-20лв(комб)
М25*1-25лв(комп)
М25*1-20лв(комб)
М26-25лв(комп)
М26 дълг240-20лв(комб)
М26*1,5-30лв(комп)
М26*1,5-25лв(комб)
М26*1-25лв
М27 от 3 броѝки-30лв(комп)
М27-25лв(комп)
М27-15лв(комб)
М27*2-25лв(комп)
М27*2-15лв(комб)
М27*2 дълъг250-20лв
М27*1,5-25лв(комп)
М27*1,5-15лв(комб)
М27*1,5дълъг250-20лв
М27*1,5дълъг360-20лв
М27*1-25(комп)
М27*1-15лв(комб)
М28-30лв(комп)
М28*2-25лв(комп)
М28*2-20лв(комб)
М28*1,5-25лв(комп)
М28*1,5-20лв(комб)
М28*1-25лв(комп)
М28*1-20лв(комб)
М30 от 3 броя-35лв
М30-30лв(комп)
М30-20лв(комб)
М30 дълги320-20лв
М30*3-30лв(комп)
М30*3-20лв(комб)
М30*2-30лв(комп)
М30*2-20лв(комб)
М30*1,5-30лв(комп)
М30*1,5-20лв(комб)
М30*1,5 дълги 280-300-360-20лв
М30*1-30лв(комп)
М30*1-20лв(комб)
М32*2-30лв(комп)
М32*2-25лв(комб)
М32*2 дълъг300-25лв
М32*1,5-30лв(комп)
М32*1,5-25лв(комб)
М33 от 3 броя-35лв
М33-30лв(комп)
М33-20лв(комб)
М33 дълъг280-20лв
М33*3-30лв(комп)
М33*3-20лв(комб)
М33*2-30лв(комп)
М33*2-20лв(комб)
М33*1,5-30лв(комп)
М33*1,5-20лв(комб)
М33*1-20лв(комб)
М33*0,75-20лв(комб)
М34*0,75-20лв(комб)
М35*1,5-40лв(комп)
М35*1,5-30лв(комб)
М36 от 3 броя-60лв(комп)
М36-40лв(комп)
М36-25лв(комб)
М36*3-40лв(комп)
М36*3-25лв(комб)
М36*2-40лв(комп)
М36*2-25лв(комб)
М36*1,5-40лв(комп)
М36*1,5-25лв(комб)
М36*1-25лв(комб)
М38*1,5-35лв(комб)
М39 от 3 броя-60лв(комп)
М39-50лв(комп)
М39-35лв(комб)
М39*3-50лв(комп)
М39*3-35лв(комб)
М39*2-50лв(комп)
М39*2-35лв(комб)
М39*2 дълъг 280-35лв
М39*1,5-50лв(комп)
М39*1,5-35лв(комб)
М39*1-35лв(комб)
М40-35лв(комб)
М40*3-50лв(комп)
М40*3-35лв(комб)
М40*2-50лв(комп)
М40*2-35лв(комб)
М40*1,5-50лв(комп)
М40*1,5-35лв(комб)
М42 от 3 броя-80лв(комп)
М42-60лв(комп)
М42-35лв(комб)
М42*4 от 3 броя-80лв(комп)
М42*4-60лв(комп)
М42*4-35лв(комб)
М42*3-35лв(комб)
М42*2-60лв(комп)
М42*1,5-60лв(комп)
М42*1,5-35лв(комб)
М42*1-35лв(комб)
М43-35лв(комб)
М45 от 3 броя-60лв(комп)
М45-50лв(комп)
М45-35лв(комб)
М45*4 от 3 броя-60лв(комп)
М45*4-35лв(комб)
М45*3-60лв(комп)
М45*3-35лв(комб)
М45*2-60лв(комп)
М45*1,5-60лв(комп)
М45*1,5-35лв(комб)
М45*0,75-35лв(комб)
М48 от 3 броя-80лв(комп)
М48-40лв(комб)
М48*4 от 3 броя-70лв(комп)
М48*4-40лв(комб)
М48*3-60лв(комп)
М48*3-40лв(комб)
М48*2-60лв(комп)
М48*2-40лв(комб)
М48*1,5-60лв(комп)
М48*1,5-40лв(комб)
М50*3-60лв(комп)
М50*3-40лв(комб)
М50*2-60лв(комп)
М50*2-40лв(комб)
М50*1,5-60лв(комп)
М50*1,5-40лв(комб)
М52 от 3 броя-80лв(комп)
М52-60лв(комп)
М52-40лв(комб)
М52*4 от 3 броя-80лв(комп)
М52*4-40лв(комб)
М52*3-60лв(комп)
М52*3-40лв(комб)
М52*2-60лв(комп)
М52*2-40лв(комб)
М52*1,5-60лв(комп)
М52*1,5-40лв(комб)
М56-70лв(комб)
М56*3-70лв(комб)
М60*4-70лв(комб)
М62*6-70лв(комб)
М64*2-70лв(комб)
м72*6-90лв комбиниран
М80*1,5-100лв(комб)
М80 от 3 броя-150лв(комп)
м100*6-100лв комбиниран
М100*4-100лв(комб)
М110*1-100лв(комб)
МЕТЧИЦИ ЦОЛОВИ
1/8-7лв(комп)
1/8-5лв
1/4-8лв(комп)
1/4-6лв
1/2-15лв(комп)
1/2-10лв
3/8-12лв(комп)
3/8-8лв
5/8-15лв(комп)
5/8-10лв
3/4-20лв(комп)
3/4-15лв
7/8-20лв(комп)
7/8-15лв
1''-25лв(комп)
1''-20лв
1 1/8-30лв(комп)
1 3/8-30лв(комп)
1 1/4-20лв(комб)
1 1/2-40лв
1 1/2-25лв(комб)
1 3/4-40лв(комп)
2''-50лв(комп)
2''-35лв
2''1/2-80лв
Ел МЕТЧИЦИ
Ел 9-5лв
Ел 11-7лв
Ел 16-10лв
Ел 21-15лв
Ел 29-20лв
Ел 36-25лв
Трапецовидни Метчици
М10*1,5-7лв
М12*2-8лв
М14*2 ляв-14лв
М16*2 ляв-16лв
М16*2-12лв
М18*4 ляв-18лв
М20*2-15лв
М20*4-15лв
М25*5-20лв
М26*5-25лв
М28*5-25лв
М30*3 от 3 броя-35лв(комп)
М30*3 ляв-25лв
М30*5-25лв
М30*6-25лв
М36*3-50лв(комп)
М38*5 от 3 броя ляв-70лв(комп)
М40*3-35лв
Метчици Леви
М3-4лв(комп)
М4-5лв(комп)
М4-3лв
М5 от 3 броя-6лв(комп)
М5-4лв
М6-7лв(комп)
М6 дълга 125мм-5лв
М7-8лв(комп)
м8-10лв комплект
М8-6лв
М8*1-6лв
М9-10лв(комп)
М9*1-7лв
М10-10лв(комп)
М10-7лв
М10*1-10лв(комп)
М10*1,25-7лв
М11-8лв
М12-12лв(комп)
М12-10лв
М12*1,5-10лв
М12*1,25-10лв
М12*1-12лв(комп)
М12*1-10лв
М12*0,5-12лв(комп)
М14-14лв(комп)
М14-10лв
М14*1,5-12лв
М14*1,25-12лв
М14*1-12лв
М16-20лв(комп)
М16-15лв
М16*1,5-15лв
М16*1-15лв
М18-20лв(комп)
М18-15лв
М18*1,5-15лв
М19*1,5-15лв
М20-20лв
М20 работил-20лв(комп)
М20*1,5-25лв(комп)
М20*1,5-20лв
М22-25лв(комп)
М22-20лв
М22*1,5-25лв(комп)М24-25лв
М24*1,5-25лв
М24*2-25лв
М25*1-25лв
М27 от 3 броя-40лв
М27-30лв
М27*2-30лв
М28*1-30лв
М30*2-50лв(комп)
М30*2-30лв
М30*1,5 дълг 320-30лв
М32*1,5-30лв
М38*1,5-50лв(комп)
М38*1,5-35лв
М39*1,5-35лв
М80*2-120лв
3/8-10лв
располагам с метчици витвор унф и унц

Метчици, снимка 2
Метчици, снимка 3
Метчици, снимка 4
Метчици, снимка 5
Метчици, снимка 6
Метчици, снимка 7
Метчици, снимка 8
Метчици, снимка 9
Преглеждания: 9 703
Обяви на потребителя Арсен Джамвелян Виж всички 277 обяви
Още обяви в Bazar.BG
Цена
Цена: 2 лв
Покажи телефон08XX XXX XXX (покажи)
Арсен Джамвелян
Отговаря бързо
В Bazar.BG от 16 януари 2020г. 2020
277 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!