Доставка с Еконт

Метчици

гр. Самоков, София област Наблюдавай

Публикувана/обновена днес в 09:12 ч.

Състояние
Ново
Доставка
За сметка на купувача
м1,2 от 3броя-5лв
М1,6 -5лв /комплект
М1,7 от 3бр (комплект)-5лв
М1,7-3лв/комбиниран
М2 GURING HSS E-5лв
М2 GURING от 3бр (комплект)-10лв
М2*0,25 GURING-10лв (комплект)
М2-3лв (комбиниран)
М2,2*0,25-4лв (комплект)
М2,3-3лв (комбиниран)
М2,3 от 3броя-5лв (комплект)
М2,3*0,25-3лв (комб)
М2,5-3лв (комб)
М2,5-4лв (комп)
М2,6 от 3 броя ТИТЕХ-10лв
М2,6-4лв (комп)
М2,6-3лв (комб)
М3 GURING от 3 броя-12лв (комп)
М3 от 3 броя -5лв
М3 L75-3лв
М3-3лв (комб)
М3-4лв (комп)
М3 комплект със бургия -5лв
М3 криви дълги-3лв
М3 винтов-3лв
М3 валчовачен-3лв
М3*0,35-4лв (комп)
М3*0,35-3лв (комб)
М3,5-4лв (комп)
М3,5-3лв (комб)
М3,5*0,35-3лв
М4-5лв (комп)
М4-3лв (комб)
М4 гайков L95-3лв
М4 валчовачен-3лв
М4*0,5-5лв (комп)
М4*0,5-3лв
М4*0,5 гайков L95-3лв
М4,5 от 3 броя -5лв
М4,5-5лв (комп)
М4,5-3лв (комб)
М4,5*0,5-5лв (комп)
М5-5лв (комп)
М5-3лв (комб)
М5*0,5-5лв (комп)
М5*0,5-3лв (комб)
М5,5 от 3 броя -5лв (комб)
М6-6лв (комп)
М6-4лв (комб)
м6 дълги 125мм-6лв
М6 валчовачни-4лв
М6*0,75-6лв (комп)
М6*0,75-4лв (комб)
М6*0,5-6лв (комп)
М6*0,5-4лв (комб)
М7-8лв (комп)
М7-5лв (комб)
М7*0,75-8лв (комп)
м8*1,5-8лв
м8 кобалтов -8лв
м8 дълго 135мм-8лв
М8 от 3 броя -8лв
М8-8лв(комп)
М8-5лв(комб)
М8*1-8лв (комп)
М8*1-5лв (комб)
М8*1 гайков L150-8лв
М8*1 L230-8лв
м8*0.5 ТИТЕХ НСС-Е-16лв
М8*0,75-8лв (комп)
М8*0,75-5лв (комб)
М8*0,5-8лв (комп)
м8*0.5 ГЮРИНГ НСС-Е-12лв
М9 гайков L155-7лв
М9 L230-9лв
М9 от 3 броя-10лв(комп)
М9 -8лв (комп)
М9-5лв (комб)
М9*1-8лв (комп)
М9*1-5лв (комб)
М9*0,75-8лв (комп)
М9*0,75-5лв (комб)
М10 от 3 броя-12лв
М10-10лв (комп)
М10-6лв (комб)
М10 винтов-6лв
М10 гайков -8лв
М10*1,25-10лв (комп)
М10*1,25 гайков -8лв
М10*1-10лв (комп)
М10*1-6лв (комб)
М10*1 гайков -8лв
М10*0,75-10лв(комп)
М10*0,75-6лв(комб)
М10*0,75 FERDUS -10лв (комп)
М10*0.5-15лв(комп)
М10*0,5-10лв
М11-10лв (комп)
М11-7лв (комб)
М11 гайков 160мм-10лв
М11 гайков 250мм-12лв
М11*1,25-10лв (комб)
М11*1-10лв (комп)
М11*1-7лв (комб)
М11*1 L240-10лв
М11*0,75-12лв (комп)
М11*0,75-10лв (комб)
М11*0,5 FERDUS-10лв (комп)
М12 от 3 броя-14лв
М12-12лв(комп)
М12-7лв (комб)
М12 L155-10лв
М12*1,5-12лв (комп)
М12*1,5-7лв (комб)
М12 L200-10лв
М12*1,25-12лв
М12*1,25-7лв
М12*1,25 L280-10лв
М12*1-12лв(комп)
М12*1-7лв(комб)
М12*1 L280-10лв
М12*0,75-12лв(комб)
М12*0,5-15лв(комп)
М12*0,5-12лв(комб)
М13*1,5-15лв(комб)
М13*1,25-15лв(комб)
М13*1-15лв(комб)
М14 от 3 броя -14лв
М14-14лв (комп)
М14-8лв (комб)
М14 L140-10лв
М14 L200-12лв
М14*1,5-14лв(комп)
М14*1,5-8лв(комб)
М14*1,5 L180-10лв
М14*1,5 L280-12лв
М14*1,25-14лв (комп)
М14*1,25-8лв (комб)
М14*1-14лв (комп)
М14*1-8лв (комб)
М14*0,75 FERDUS -20лв(комп)
М14*0,75-14лв(комб)
м14*0,5-14лв
М15*2-15лв
М15*1,5-20лв (комп)
М15*1,5-15лв (комб)
м15*1,25-15лв
М15*1-15лв (комб)
м15*0,75-15лв комбиниран
М16-18лв (комп)
М16-10лв (комб)
М16 L320-15лв
М16*1,5-18лв (комп)
М16*1,5-10лв (комб)
М16*1,5 L135-12лв
М16*1,5 L200-15лв
М16*1,5 L320-15лв
М16*1,25-15лв (комб)
М16*1-18лв (комп)
М16*1-10лв (комб)
м16*0,75-16лв
М16*0,75 GURING-30лв (комп)
м16*0,5-16лв
М17*1-20лв (комб)
М18 от 3 броя -20лв
М18-18лв (комп)
М18-10лв (комб)
М18 L125-12лв
М18 L150-15лв
М18 L200-15лв
М18 L240-15лв
М18 L320-15лв
М18*2-18лв (комп)
М18*2-10лв (комб)
М18*2 L150-15лв
М18*2 L200-15лв
М18*2 L320-15лв
М18*1,5-18лв (комп)
М18*1,5-10лв (комб)
М18*1,5 L200-15лв
М18*1,5 L320-15лв
М18*1,25-15лв (комб)
М18*1-18лв (комп)
М18*1-10лв (комб)
М18*0,8--20лв(комб)
М18*0,75-25лв (комп)
М18*0,75-20лв (комб)
м18*0,5-25лв
М18*0,5-20лв
М20 от- 3 броя -25лв
М20-20лв (комп)
М20-15лв (комб)
М20 L320-15лв
М20*2-20лв (комп)
М20*2-15лв (комб)
М20*1,5-20лв (комп)
М20*1,5-15лв (комб)
М20*1,5 L145-10лв
М20*1,25-20лв(комб)
М20*1-20лв (комп)
М20*1-15лв (комб)
м20*0,75-35лв
м20*0,75-25лв
М20*0,5-25лв (комб)
М22 от 3 броя -30лв
М22-25лв (комп)
М22-18лв (комб)
М22 L220-20лв
М22 L250-20лв
М22 L300-20лв
М22*2-25лв (комп)
М22*2-18лв (комб)
М22*1,5-25лв (комп)
М22*1,5-18лв (комб)
М22*1,5 L150-20лв
М22*1,5 L360-20лв
М22*1-25лв (комп)
М22*1-18лв (комб)
м22*0,75-40лв(комп)
М22*0,5-25лв
М24 от 3 броя-30лв
М24-25лв (комп)
М24-20лв (комб)
М24*2-25лв (комп)
М24*2-20лв (комб)
М24*2 L360-18лв
М24*1,5-25лв (комп)
М24*1,5-20лв (комб)
М24*1,5 L250- 22лв
М24*1,5 L360-22лв
М24*1-25лв (комп)
М24*1-20лв (комб)
М24*0,5-25лв
М25*2-30лв (комп)
М25*2-25лв (комб)
М25*1-30лв(комп)
М25*1-25лв(комб)
м25*0,5-30лв
М26-35лв(комп)
М26 дълг240-30лв(комб)
М26*1-30лв
М27 от 3 броѝки-40лв(комп)
М27-30лв(комп)
М27-20лв(комб)
М27*2-30лв(комп)
М27*2-20лв(комб)
М27*2 дълъг250-25лв
М27*1,5-30лв(комп)
М27*1,5-20лв(комб)
М27*1,5дълъг250-25лв
М27*1,5дълъг360-25лв
М27*1-30(комп)
М27*1-20лв(комб)
м27*0,75-50лв-КОМПЛЕКТ
М28-35лв(комп)
М28*2-35лв(комп)
М28*2-25лв(комб)
М28*1,5-35лв(комп)
М28*1,5-25лв(комб)
М28*1-35лв(комп)
М28*1-25лв(комб)
М30 от 3 броя-40лв
М30-35лв(комп)
М30-25лв(комб)
М30 дълги320-25лв
М30*3-35лв(комп)
М30*3-25лв(комб)
М30*2-30лв(комб)
М30*1,5-35лв(комп)
М30*1,5-25лв(комб)
М30*1,5 дълги 280-300-360-25лв
М30*1-35лв(комп)
М30*1-25лв(комб)
м30*0,75-50лв(комплект)
М32*2-30лв(комб)
М32*2 дълъг300-30лв
М32*1,5-30лв(комб)
м32*0,75-50лв
М33 от 3 броя-45лв
М33-40лв(комп)
М33-30лв(комб)
М33 дълъг280-30лв
М33*3-40лв(комп)
М33*3-30лв(комб)
М33*2-40лв(комп)
М33*2-30лв(комб)
М33*1,5-40лв(комп)
М33*1,5-30лв(комб)
М33*1-50лв(комб)
М33*0,75-50лв(комб)
М35*1,5-60лв(комп)
М35*1,5-40лв(комб)
М36 от 3 броя-60лв(комп)
М36-50лв(комп)
М36-40лв(комб)
М36*3-50лв(комп)
М36*3-40лв(комб)
М36*2-50лв(комп)
М36*2-40лв(комб)
М36*1,5-50лв(комп)
М36*1,5-40лв(комб)
М38*1,5-50лв(комб)
М39 от 3 броя-60лв(комп)
М39-50лв(комп)
М39-40лв(комб)
М39*3-50лв(комп)
М39*3-40лв(комб)
М39*2-50лв(комп)
М39*2-40лв(комб)
М39*2 дълъг 280-45лв
М39*1,5-50лв(комп)
М39*1,5-40лв(комб)
М39*1 ТИТЕХ комплект-80лв
М39*1-50лв(комб)
М40-50лв(комб)
М40*3-60лв(комп)
М40*3-45лв(комб)
М40*2-60лв(комп)
М40*2-45лв(комб)
М40*1,5-60лв(комп)
М40*1,5-45лв(комб)
М42 от 3 броя-80лв(комп)
М42-60лв(комп)
М42-50лв(комб)
М42*4 от 3 броя-80лв(комп)
М42*4-60лв(комп)
М42*4-50лв(комб)
М42*3-50лв(комб)
М42*2-60лв(комп)
М42*2-50лв(комб)
М42*1,5-60лв(комп)
М42*1,5-50лв(комб)
М45 от 3 броя-70лв(комп)
М45-70лв(комп)
М45-50лв(комб)
М45*4 от 3 броя-70лв(комп)
М45*4-50лв(комб)
М45*2-70лв(комп)
М45*1,5-70лв(комп)
М45*1,5-50лв(комб)
М45*1-50лв(комб)
М48 от 3 броя-80лв(комп)
М48-60лв(комб)
М48*4 от 3 броя-80лв(комп)
М48*4-60лв(комб)
М48*3-80лв(комп)
М48*3-60лв(комб)
М48*2-80лв(комп)
М48*2-60лв(комб)
М48*1,5-80лв(комп)
М48*1,5-60лв(комб)
М50*3-80лв(комп)
М50*3-60лв(комб)
М50*2-80лв(комп)
М50*2-60лв(комб)
М50*1,5-80лв(комп)
М50*1,5-60лв(комб)
М52 от 3 броя-90лв(комп)
М52-80лв(комп)
М52-60лв(комб)
М52*4 от 3 броя-90лв(комп)
М52*4-60лв(комб)
М52*3-80лв(комп)
М52*3-60лв(комб)
М52*2-80лв(комп)
М52*2-60лв(комб)
М52*1,5-80лв(комп)
М52*1,5-60лв(комб)
М62*6-100лв(комб)
М110*1-100лв(комб)
МЕТЧИЦИ ЦОЛОВИ
1/8-7лв(комп)
1/8-5лв
1/4-8лв(комп)
1/4-7лв
1/2-15лв(комп)
1/2-12лв
3/8-12лв(комп)
3/8-10лв
5/8-15лв(комп)
5/8-10лв
3/4-20лв(комп)
3/4-15лв
7/8-20лв(комп)
7/8-15лв
1''-25лв(комп)
1''-20лв
1 1/8-30лв(комп)
1 3/8-30лв(комп)
1 1/4-30лв(комб)
1 1/2-40лв(комп)
1 1/2-30лв(комб)
1 3/4-60лв(комп)
2''-70лв(комп)
2''-50лв
2''1/2-80лв
Ел МЕТЧИЦИ
Ел 9-5лв
Ел 11-7лв
ел13,5-8лв
Ел 16-10лв
Ел 21-15лв
Ел 29-20лв
Трапецовидни Метчици
М12*2-20лв
М16*2 комплект-35лв
М20*2-30лв
М20*4-30лв
М30*5-50лв
Метчици Леви
М3-4лв(комп)
М4-5лв(комп)
М4-4лв
М5-5лв
М6-8лв(комп)
М6 дълга 125мм-6лв
М7-8лв(комп)
м8-10лв комплект
М8-8лв
М8*1-8лв
М9-10лв(комп)
М9*1-9лв
М10-12лв(комп)
М10-10лв
М10*1-12лв(комп)
М10*1,25-10лв
М11-11лв
М12-15лв(комп)
М12-12лв
М12*1,5-12лв
М12*1,25-12лв
М12*1-15лв(комп)
М12*1-12лв
М12*0,5-12лв(комп)
М14-16лв(комп)
М14-14лв
М14*1,5-14лв
М14*1,25-14лв
М14*1-14лв
М16-25лв(комп)
М16-16лв
М16*1,5-16лв
М16*1-16лв
М18-25лв(комп)
М18-20лв
М18*2-20лв
М18*1,5-20лв
М18*1,25-20лв
М19*1,5-20лв
М20-20лв
М20 работил-20лв(комп)
М20*1,5-25лв(комп)
М20*1,5-20лв
М21*2-25лв
М22-25лв(комп)
М22-22лв
м22*2 дълги -25лв
М22*1,5-25лв(комп
М22*1-25лв
М24-30лв
М24*1,5-30лв
М24*2-30лв
М25*1-40лв
М27-35лв
М27*2-35лв
м27*1,5-35лв
М28*2-40лв
М28*1-40лв
м30-40лв
М30*2-40лв
М30*1,5 дълг 320-40лв
М35*1-50лв
м36-60лв
М38*1,5-60лв(комп)
М38*1,5-50лв
М39*1,5-50лв
3/8-20лв
1' 1/4-40лв
2'-80лв
располагам с метчици витфор унф и унц

Преглеждания: 14 933
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Още обяви в Bazar.BG
Обяви на потребителя Арсен Джамвелян Виж всички 290 обяви
Цена
Цена: 2 лв
Покажи телефон08XX XXX XXX (покажи)
Арсен Джамвелян
В Bazar.BG от 16 януари 2020г.
Последно активен днес в 14:57 ч.
290 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!