Доставка с Еконт

Книги :Право, Счетоводство, Икономика, Маркетинг, Компютри → Обява 26840483

Книги :Право, Счетоводство, Икономика, Маркетинг, Компютри
гр. Варна, Базар Левски Наблюдавай

Публикувана/обновена на 13 май в 20:10 ч.

Състояние
Използвано
Доставка
Лично предаване; Купувача
Вид
Правна литература
Всички книги в списъка са налични :
Кръстю Цончев-Договор за дарение -изд.2001г. -6 лв.
Живко Сталев-Търговски регистър. Вписвания при еднолични фирми, събирателни, командитни, акционерни, ООД и кооперативни сдружения -изд.1994г. -18 лв.
Наказателни закони -изд.2004г. -15 лв.
Наказателно право. Обща част -изд.1950г. с тв. корици -23 лв.
Ръководство по международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Част 1-2 -изд.2010г. в 1184 стр. -38 лв. общо;
Ръководство по етичния кодекс на професионалните счетоводители -изд.2010г. -15 лв.
Независимият финансов одит в Република България -изд.2016г. с тв. корици -18 лв.
Наредба-законъ за гербовия налогъ. Наредби, Заповеди и Окръжни по прилагането й -изд.1937г. в 274 стр. -24 лв.
Решения и определения на Върховния касационенъ съдъ наказателни отделения и на Върховния административенъ съдъ. Том 3 :Септемврий; октомврий; ноемврий; декемврий 1938г. -изд.1939г. с неразрязани страници -23 лв.
Наредби, Заповеди и Окръжни на Министерството на търговията, промишленосттьта и труда по нормирането на цените, снабдяването и индустриалното производство -пето допълнение -изд.1941г. в 439 неразрязани страници -28 лв.
Наредби, Заповеди и Окръжни на Министерството на търговията, промишленосттьта и труда по нормирането на цените, снабдяването и индустриалното производство -шесто допълнение -изд.1941г. в 626 неразрязани страници -30 лв.
Сборник на закони и правилници по лично и семейно право -изд.1946г. -12 лв.
Ръководство по административно право. Специална част -изд.1950г. -20 лв.
Чудомир Големинов-Актуални проблеми на договорната система в народното стопанство -изд.1970г. с тв. корици -5 лв.
Васил Мръчков-Правна защита срещу неправилно уволнение -изд.1971г. с тв. корици -7 лв.
Теория на държавата и правото -изд.1951г. с тв. корици -5 лв.
Държавният бюджет на НР България -изд.1961г. с тв. корици -5 лв.
Ръководство по финансово-контролната работа -изд.1962г. с тв. корици -6 лв.
П. Хавезов-Финансово кредитно и касово планиране в НРБ -изд.1961г. с тв. корици -8 лв.
Явор Михайлов :
Съдебна практика: Граждански дела. Том 2: Вещно право -изд.1998г. -18 лв.
Съдебна практика. Граждански дела. Том 4: Вещно право -9 лв.
Съдебна практика. Граждански дела. Том 5: Вещно право -17 лв.
Огнян Герджиков, Матей Марев-Стопанска дейност и инвестиции на чуждестранните лица в България. Правен режим -изд.2000г. с тв. корици -9 лв.
Владимир Петров-Обезщетение за неимуществени вреди при договорната отговорност -изд.1992г. -10 лв.
Ганета Минкова-Касационни производства по данъчни дела пред Върховния административен съд -изд.1997г. -9 лв.
Соломон Розанис :
Вещното право на строеж -изд.2004г. -11 лв.
Съвременни разрешения на традиционни правни хипотези -изд.2003г. -4 лв.
Нови разрешения на традиционни правни хипотези -изд.1999г. -3 лв.
Живко Миланов-Местното самоуправление -изд.1996г. -6 лв.
Правни проблеми на ЗУТ -изд.2010г. -11 лв.
Чудомир Големинов-Неоснователно обогатяване :Гражданскоправни аспекти -9 лв.
Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството -изд.2004г. в 608 стр. -10 лв.
Нови моменти в административния процес според АПК. Тематичен коментар -5 лв.
Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека -изд.2011г. -8 лв.
Александър Джеров -Реституцията - правни проблеми. Коментар -изд.1994г. -3 лв.
Арон Абрамович-Строежите - проектиране, строителство, приемане и нормативната уредба за тях -изд.1995г. -3 лв.
Петко Венедиков-Система на българското вещно право -изд.1991г. -3 лв.
Ангел Т. Шишков-Морско право. Международен режим на морските ресурси. Част 1 -изд.2001г. -12 лв.
Ангел Т. Шишков-Международно право -3 лв.
Компенсация на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове -изд.1994г. -5 лв.
Борис Михайлов-Решения на Върховния съд на Република България по реституционни закони на недвижима собственост 1991-1994 г. -3 лв.
Наредба №5 за правила и норми по териториално и селищно устройство -изд.1995г. -5 лв.
ЗТСУ ППЗТСУ и Наредба №5 за правила и норми по териториално и селищно устройство -изд.1996г. -10 лв.
Антон Каравелов-Справочник за всички, които проектират и строят в България -3 лв.
Справочник за административно-техническо обслужване. САТО -изд.1995г. -6 лв.
Световен речник по право и търговия. Том 1-9 -(липсва Том 6) -нови на 6 езика, с тв.корици -90 лв. общо.
Антоанета Тодорова-Закон за митниците. Приложения -изд.2002г. -5 лв.
Людмил Цачев, Хр. Николаев-Изпълнителното производство по ГПК. Текст, коментар, съдебна практика, образци -изд.1994г. -3 лв.
Основи на правото. Термини -изд.2002г. -4 лв.
Христо Тасев-Българско наследствено право -изд.2006г. -4 лв.
Наум Христов-Етажната собственост по българското гражданско право -изд.1962г. -7 лв.
Териториално и селищно устройство. Част 2 -4 лв.
Правилник за прилагане на ЗТСУ -изд.1998г. -2 лв.
Правилник за прилагане на ЗТСУ -2 лв.
Закон за териториално и селищно устройство -изд.1998г. -2 лв.
Правилник за прилагане на ЗТСУ -изд.1999г. -2 лв.
Борис Михайлов-Съдебна практика на Върховния съд на Република България по закона за задълженията и договорите (1993-1995) -4 лв.
Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия 1991 -изд.1993г. -4 лв.
Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия 1993 -изд.1996г. -4 лв.
Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Гражданска колегия 1999 -изд.2001г. -4 лв.
Съдебна практика на Върховния съд на Република България. Търговски закон указ №56 Закон за кооперациите -4 лв.
Закон за собствеността -3 лв.
Граждански процесуален кодекс - 8-мо издание -2 лв.
Стефан Цанков-Транспортни операции във външната търговия -изд.1985г. -4 лв.
Счетоводство на фирмата-изд.2000г. -4 лв.
Обща теория на статистиката-изд.1991г. -3 лв.
Емилия Къндева-Публична администрация -изд.1998г. -3 лв.
Общата система на ДДС в ЕС -изд.2007г. -5 лв.
Величко Адамов, Е. Михайлов, В. Захариев, Ж. Вътев, Пламен Пътев, Р. Радков, Р. Лилова - Финанси -изд.2001г. -6 лв.
Павлин Иванов-Международни финанси -изд.2005г. -2 лв.
Публични финанси -изд.2004г. -2 лв.
Тарифно ръководство №2 -изд.1970г. -4 лв.
Банково кредитиране на аграрния бизнес-рискове и алтернативи -изд.2004г. -5 лв.
Велчо Стоянов-Богатство и благосъстояние -изд.2007г. -3 лв.
Майкъл Морис-Как да основем собствена фирма -2 лв.
Акционерната собственост в преходната икономика -2 лв.
Евгения Тонкова-Управление на дистрибуцията -изд.2006г. -11 лв.
Юлия Узунова-Стратегическата маркетингова активност -изд.2004г. -4 лв.
У. Прайд; О. Феръл-Маркетинг: Концепции и стратегии -изд.1996г. -3 лв.
Учебник по търговско право.Част 1 -изд.1992г. -2 лв.
Виктор Перло-Нестабилна икономика. Бумове и рецесии в САЩ след 1945 година -7 лв.
Стефан Стефанов-Международна икономика -3 лв.
Джефри Робинсън-Перачите на пари -9 лв.
Пи Джей O'Рурк-Изяж богаташа -4 лв.
Майкъл Дертузо-Какво ще бъде? Как светът на информацията ще промени живота ни -4 лв.
М. Кънев-Микроикономика -3 лв.
Л. Петров-Обща теория на счетоводната отчетност -3 лв.
Office 2003. В лесни стъпки -3 лв.
Excel 2003. В лесни стъпки -5 лв.
Компютърна грамотност за фирмата -10 лв.
Ерик М. Шурман, Уилям Дж. Парди-Dynamic HTML в действие -3 лв.
Гай Харт-Дейвис, Р. Холмс-Компютри и музика МР3! -изд.2000г. -5 лв.
Джойс Кокс, Дж. Препернау-Step by step: Microsoft Office PowerPoint 2007 -изд.2007г. -5 лв.
М. Дочев, Б. Божилов-Счетоводен софтуер -изд. 2009г. -6 лв.
Б. Григоров-Проектиране и дизайн със Solid Works 2003 -8 лв.
Уолтър Дж. Глен, Бил Инглиш-Exihange 2000 Server.Ръководство на администратора. Книга 1 -изд.2001г. -8 лв.
Adobe Illustrator 8.0 -изд.1999г. -7 лв.
Люк Уелинг, Лаура Томсън-Разработване на проекти за Web с PHP и MySQL -изд.2008г. в 924 стр. (без CD) - 5 лв.
Джон Конел-Програмиране на Microsoft Visual Basic. NET -15 лв.
Дийк мак Клиланд-Photoshop 7 -изд.2002г. (без диск) -7 лв.
Джоуи Лот, Дани Патерсън-ActionScript 3 с шаблони за дизайн -изд.2009г. -9 лв.
Томас М. Симънс :
Graphisoft ArсhiCAD 8. Стъпка по стъпка -изд.2004г. -9 лв.
ArсhiCAD 9. Учебно ръководство -изд.2006г. (без диск) -17 лв.
Васил Сирманов, Д. Сирманова-AutoCAD 2007
Пълен професионален справочник -изд.2006г. в 648 стр. -20 лв.
Адел Д. Грийнбърг, Сет Грийнбърг-Adobe Photoshop 5
Професионално издание -изд.1999г. с тв. корици -7 лв.

Преглеждания: 2 392
Още обяви в Bazar.BG
Цена
Цена:
6 лв
976 рейтинг
Пламен
В Bazar.BG от 28 юли 2015г.
Последно активен вчера в 13:33 ч.
1599 обяви на потребителя
Съобщи за нередност!